Câu hỏi:

24/08/2022 105

Cho 13,14 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
GlyAla+2KOHMuối, KOH  + H2O nGlyAla=0,09nH2O=0,09 mol m=13,14+0,3.560,09.18=28,32 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/08/2022 415

Câu 2:

Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại

Xem đáp án » 24/08/2022 192

Câu 3:

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

Xem đáp án » 24/08/2022 173

Câu 4:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 24/08/2022 130

Câu 5:

Cho các chất sau: H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH; HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; H2N(CH2)4-CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là

Xem đáp án » 24/08/2022 126

Câu 6:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án » 24/08/2022 125

Câu 7:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2022 119

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK