Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 15

  • 2636 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Tinh bột là polisaccarit có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc.

Câu 2:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án đúng : B Gly-Ala-Gly + 3HCl + 2H2O  m gam muối  npeptit=24,3675.2+8918.2=0,12 mol m=24,36+0,12.3.36,5+0,12.2.18=41,82g  


Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên tử N
-> RNHR’là amin bậc hai.
Vậy CH3-NH-C2H5 là amin bậc II.

Câu 5:

Este nào sau đây có thể được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
C2H5OH+HCOOHH2SO4,toHCOOC2H5+H2O

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận