Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 8

  • 3136 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở trạng thái rắn là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở trạng thái rắn là alanin, vì anilin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực nên có tính chất giống hợp chất ion.

Câu 2:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
NaHCO3 là muối axit vì gốc axit (HCO3-) có khả năng nhường H+.

Câu 3:

Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
A. Axit axetic (CH3COOH).
C. Metyl axetat (CH3COOCH3).
C Glucozơ (C6H12O6)
D. Etylamin (C2H5NH2).

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây dẫn điện?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Dung dịch chất điện li hoặc chất điện li nóng chảy sẽ dẫn điện
→ Chọn dung dịch NaCl

Câu 5:

Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Axetilen (CH≡CH) có một liên kết ba trong phân tử.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận