Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 5

  • 3133 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 49 phút

Câu 2:

Hợp chất nào sau đây là amin bậc 1?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Amin bậc 1 có nhóm -NH2 → CH3CH2NH2 là amin bậc 1.

Câu 4:

Nung hỗn hợp X gồm m gam Al và 16,0 gam Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y. Hoà tan Y trong dung dịch HCl dư được dung dịch Z và 7,84 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
nFe2O3 = 1→ nFe max = 0,2
nH2 = 0,3 > nFe max nên có Al dư
Bảo toàn electron: 3nAl = 2nFe2O3  + 2nH2
→ nAl = 0,3 → mAl = 8,1 gam

Câu 5:

Cho các kim loại Na, Mg, Fe, Ag. Kim loại không phản ứng với dung dịch CuSO4

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Ag có tính khử yếu hơn Cu nên Ag không tác dụng với CuSO4.
Còn lại Mg, Fe khử được Cu2+; Na khử H2O trong dung dịch.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận