Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 13

  • 3184 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B

Câu 2:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Theo chiều từ trái qua phải trong dãy điện hóa, tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần.

Câu 3:

Công thức của axit oleic là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A

Câu 4:

Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận