Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 11

  • 3142 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là este?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
HCOOCH3 là este.

Câu 2:

Tên gọi của este có công thức cấu tạo HCOOC2H5

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Este HCOOC2H5 có tên gọi là etyl fomat.

Câu 3:

Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án đúng : A  (C6H10O5)n+nH2OH+nC6H12O6


Câu 4:

Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Phương pháp điện phân dung dịch có thể điều chế kim loại trung bình và yếu.

Câu 5:

Công thức cấu tạo của este tạo từ CH3COOH và C2H5OH là

Xem đáp án

Đáp án đúng : D  CH3COOH+C2H5OHH2SO4,t0CH3COOC2H5+H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận