Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 3

  • 3132 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Tinh bột có nhiều trong các loại quả xanh và trong các hạt ngũ cốc (gạo, mì, ngô, các loại hạt đậu, …).

Câu 2:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
nGly-Ala-Gly = 0,12 mol
Gly-Ala-Gly+2H2O+3HClMuoi0,12                 0,24   0,36   mol 
Bảo toàn khối lượng:
m muối = mGly-Ala-Gly + mH2O + mHCl = 41,82 gam

Câu 3:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
(CH3)3N: amin bậc 3.
CH3NH2, C2H5NH2: amin bậc 1.
CH3-NH-C2H5: amin bậc 2.

Câu 4:

Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: (1) metylamin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Chỉ có dung dịch axit glutamic NH2-C3H5(COOH)2 làm quỳ tím hóa đỏ.
Metylamin, Lysin: làm quỳ tím hóa xanh.
Glyxin: Không đổi màu quỳ tím.

Câu 5:

Este nào sau đây có thể được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
HCOOC2H5 + NaOH toH2OHCOONa + C2H5OH

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận