Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 6

  • 3139 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
X là stiren, công thức: C6H5-CH=CH2.
nC6H5CHCH2 p,xtto (-CH(C6H5)-CH2-)n (polistiren)

Câu 2:

Ở điều kiện thường, glyxin không tác dụng với chất nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Glyxin không tác dụng với NaCl. Với các chất còn lại:
H2N-CH2-COOH + H2SO4 → (HSO4)H3N-CH2-COOH
H2N-CH2-COOH + KOH → H2N-CH2-COOK + H2O
H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Câu 3:

Saccarozơ thuộc loại

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.
Tinh bột, xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.
Glucozơ, frutozơ thuộc loại monosaccarit.

Câu 4:

Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Etilen: CH2=CH2

Câu 5:

Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
CO không khử được các oxit trong nhóm MgO, Al2O3 vì CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận