Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 17

  • 2658 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức hoá học của sắt (III) hiđroxit là Fe(OH)3.


Câu 2:

Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tơ lapsan có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O nên đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O.


Câu 3:

Bột ngọt là muối của:

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic.

Câu 4:

Chất nào sau đây là hiđrocacbon no?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Metan (CH4) là hidrocacbon no.

Câu 5:

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Fe2(SO4)3 không phản ứng với Ag.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận