Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 7

  • 3135 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Cr là kim loại có độ cứng nhất, có thể rạch được cả thủy tinh

Câu 2:

Công thức của axit oleic là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Axit oleic: C17H33COOH
Ancol etylic: C2H5COOH
Axit fomic: HCOOH
Axit axetic: CH3COOH

Câu 3:

Số nguyên tử cacbon trong phân tử Alanin là:

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Alanin có CTCT là Ala có 3 nguyên tử C.

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
A. Sai vì có một số kim loại nhẹ hơn nước như là: Li , Na, K
C. Sai vì một số kim loại có nhiều số oxi hóa như: Fe, Cr,...
D. Sai vì kim loại thủy ngân (Hg) ở dạng lỏng.

Câu 5:

Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Fe không phản ứng với dung dịch NaNO3.
PTHH: Fe + 2AgNO3 →Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận