Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 16

  • 3144 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên tử N

-> RNH2 là amin bậc 1


Câu 2:

Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung: Cn(H2O)


Câu 3:

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Este không có khả năng tác dụng với Na.


Câu 4:

Anilin có công thức phân tử là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức của anilin: C6H5NH2  hay C6H7N.


Câu 5:

Este nào sau đây có mùi dứa chín?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

C4H9COOC2H5: Etyl butirat là este có mùi dứa chín.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận