Câu hỏi:

24/08/2022 46

Để chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn (điều kiên thường) thì người ta cho chất béo lỏng phản ứng với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Chất béo lỏng (không no) + H2 (xúc tác Ni, to) -> chất béo rắn (no).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2022 456

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 24/08/2022 188

Câu 3:

Anilin (phenyl amin) không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 146

Câu 4:

Este nào sau đây có mùi dứa chín?

Xem đáp án » 24/08/2022 126

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án » 24/08/2022 116

Câu 6:

Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ

Xem đáp án » 24/08/2022 115

Câu 7:

Khi thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường axit, thu được 2 chất có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 24/08/2022 114

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK