Câu hỏi:

24/08/2022 90

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất béo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Chất béo thường không tan trong nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2022 470

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 24/08/2022 201

Câu 3:

Anilin (phenyl amin) không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 148

Câu 4:

Este nào sau đây có mùi dứa chín?

Xem đáp án » 24/08/2022 127

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án » 24/08/2022 120

Câu 6:

Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ

Xem đáp án » 24/08/2022 117

Câu 7:

Khi thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường axit, thu được 2 chất có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 24/08/2022 117

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK