Câu hỏi:

24/08/2022 116

Anilin có công thức phân tử là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Công thức của anilin: C6H5NH2  hay C6H7N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xem đáp án » 24/08/2022 464

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 24/08/2022 195

Câu 3:

Anilin (phenyl amin) không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 146

Câu 4:

Este nào sau đây có mùi dứa chín?

Xem đáp án » 24/08/2022 126

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Xem đáp án » 24/08/2022 118

Câu 6:

Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ

Xem đáp án » 24/08/2022 117

Câu 7:

Khi thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường axit, thu được 2 chất có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 24/08/2022 116

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK