Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 2

  • 3137 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Este nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Các este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là các este có chứa gốc axit fomic. (HCOO-)

Câu 2:

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Muối mononatri của amino axit được dùng làm bột ngọt là axit glutamic.
Axit glutamic có công thức: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH

Câu 3:

Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất; ghi nhớ thêm thứ tự dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe.

Câu 4:

Trùng hợp monome nào sau đây thu được polime dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Trùng hợp monome dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ là metyl metacrylat.
Media VietJack

Câu 5:

Số nhóm –OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Số nhóm –OH trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là 3.
Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β- glucozơ nối với nhau bởi các liên kết β -1,4-glicozit
Media VietJack
Mỗi mắt xích C6H10O5 có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết công thức cấu tạo của xenlulozơ là [C6H7O2(OH)3]n

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận