Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 18

  • 4980 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công thức của sắt(II) sunfat là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Công thức của sắt(II) sunfat là FeSO4.

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
(CH3)3N là amin bậc 3.

Câu 3:

Oxit nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al.
→ BaO không bị CO khử ở nhiệt độ cao.

Câu 4:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Phương pháp điện phân nóng chảy điều chế được Al và các kim loại đứng trước Al.
Chú ý: Nhôm được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 (thành phần chính của quặng boxit).

Câu 5:

Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 dư tạo thành 2 chất kết tủa?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận