Đề thi thử THPT môn Hóa năm 2022 có đáp án (Mới nhất) - Đề 12

  • 3183 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

Câu 2:

Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của P2O5

Câu 3:

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Đimetylamin (CH3)2NH là amin bậc 2

Câu 4:

Phản ứng xảy ra giữa 2 cặp Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: A
Media VietJack
Phương trình: Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+.

Câu 5:

Cho dung dịch Fe(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3
Fe(OH)3 là kết tủa màu nâu đỏ

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đmm Vinh

Bình luận


Bình luận