Câu hỏi:

24/08/2022 60

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri linoleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Quy đổi X về: COO:3xCH2:yH2:z  ; nX = x mol

 

COO:3xCH2:yH2:z+O2toCO2;H2O

Do X thủy phân tạo muối: C17H35COONa; C17H31COONa nên số C trong X:

18.3 + 3 = 57.

Bảo toàn C: 57.x = 2,28 -> x = 0,04

-> 3x + y = 2,28 -> y = 2,16

Bảo toàn e: 6y + 2z = 4.nO2 =12,88 -> z = 0,04 = nX - np

-> np = a = 0,08 mol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 24/08/2022 415

Câu 2:

Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại

Xem đáp án » 24/08/2022 192

Câu 3:

CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

Xem đáp án » 24/08/2022 173

Câu 4:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 24/08/2022 130

Câu 5:

Cho các chất sau: H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH; HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; H2N(CH2)4-CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là

Xem đáp án » 24/08/2022 126

Câu 6:

Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

Xem đáp án » 24/08/2022 125

Câu 7:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

Xem đáp án » 24/08/2022 119

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK