Câu hỏi:

25/08/2022 214

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trích mẫu thử.

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử.

- Dung dịch làm quỳ chuyển sang màu xanh là KOH

- Các dung dịch không làm quỳ tím đổi màu gồm KCl và BaCl2 (nhóm I).

- Các dung dịch làm quỳ tím đổi màu đỏ gồm HCl, H2SO4 và KHSO4 (nhóm II).

- Đong chính xác 1 thể tích KOH lần lượt cho vào 1 thể tích các chất ở nhóm II, sau khi phản ứng xong, nhúng quỳ tím vào dung dịch sau khi trộn lẫn, nếu quỳ vẫn có màu đỏ thì là H2SO4, còn không đổi màu thì là HCl hoặc KHSO4.

- Dùng H2SO4 vừa nhận được để phân biệt BaCl2 và KCl ở nhóm I.

- Dùng BaCl2 vừa nhận được để phân biệt HCl và KHSO4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 10,235

Câu 2:

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 25/08/2022 8,524

Câu 3:

Hỗn hợp X có khối lượng 28,11 gam gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 hòa tan hết trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa.

- Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với khối lượng đem nhiệt phân.

- Phần 3 phản ứng được với tối đa V ml dung dịch KOH 1M.

Xác định công thức 2 muối và tính giá trị của V.

Xem đáp án » 25/08/2022 4,874

Câu 4:

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 3,258

Câu 5:

Cho 21,7 gam hỗn hợp R gồm Fe, Mg và Al vào 500 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 2M (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí B và dung dịch C.

a. Chứng tỏ trong C còn axit dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,715

Câu 6:

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,359

Câu 7:

X là este có công thức đơn giản nhất là C2H3O2 được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Tìm công thức phân từ và viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,270

Bình luận


Bình luận