Câu hỏi:

25/08/2022 246

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Trong 1 nhóm khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng dần.

Trong 1 chu khì khi đi từ trái qua phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần.

Mg, Ca, Ba thuộc cùng 1 nhóm II nên suy ra Tính kim loại: Mg (12+) < Ca (20+) < Ba (56+).

Mg, Al thuộc cùng chu kì 2 nên suy ra Tính kim loại: Mg (12+) > Al (13+).

Vậy tính kim loại giảm dần là: Ba > Ca > Mg > Al.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để dập tắt đám cháy bằng xăng dầu, người ta không dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,791

Câu 2:

X là hỗn hợp gồm metan và axetilen. Dẫn X qua bình dung dịch brom dư, khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Nếu thấy có 100ml dung dịch brom 2M tham gia phản ứng và xuất hiện 30 gam kết tủa. Tính thành phần % về thể tích các chất trong X.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,188

Câu 3:

Nguyên tố X có 12 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 25/08/2022 891

Câu 4:

A là axit acrylic có công thức phân tử là C3H4O2 và có tính chất tương tự của cả etilen; axit axetic. Hãy biết công thức cấu tạo của A; phương trình hóa học xảy ra của A với Na, C2H5OH, H2, Br2, trùng hợp.

Xem đáp án » 25/08/2022 864

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án » 25/08/2022 824

Câu 6:

Trình bày cách nhận biết 3 dung dịch sau: rượu etylic, axit axetic, glucozơ.

Xem đáp án » 25/08/2022 678

Câu 7:

Chất khí nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho đèn xì để hàn cắt kim loại?

Xem đáp án » 25/08/2022 621

Bình luận


Bình luận