Câu hỏi:

26/08/2022 402

Clo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Các phương trình hóa học:

Clo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây? (ảnh 1)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là axit?

Xem đáp án » 26/08/2022 3,984

Câu 2:

Nguyên tử nguyên tố (X) có điện tích hạt nhân là 9+, có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 7 electron. Vị trí của (X) trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 26/08/2022 2,200

Câu 3:

Cho lá sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô và cân, thấy khối lượng lá sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là:

Xem đáp án » 26/08/2022 1,660

Câu 4:

Dẫn 19,04 lít hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2 và CH4 qua bình đựng dung dịch nước brom dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra và 120 gam brom phản ứng. Các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng khí trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,158

Câu 5:

Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ta 11,2 lít khí H2 (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,120

Câu 6:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A

a. Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch A.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thiết để trung hòa 100ml dung dịch A.

c. Lấy 125ml dung dịch A cho từ từ vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 thì thu được 0,78 gam kết tủa. Tính nồng độ CM của muối nhôm sunfat trong dung dịch đã cho.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,116

Câu 7:

Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3 – O – CH3. Số chất trong dãy phản ứng được với Na là:

Xem đáp án » 26/08/2022 832

Bình luận


Bình luận