Câu hỏi:

26/08/2022 299

Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, đồ thị biến thiên số mol kết tủa theo số mol NaOH như sau:

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 1)

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl:

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 2)

Dung dịch X gồm hai chất tan là AlCl3; HCl dư

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X:

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 3)

 Tại thời điểm a mol NaOH, khi đó chỉ xảy ra

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 4)

Các chất tan trong X cùng nồng độ mol

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 5)

Xét tại thời điểm 4,25a mol NaOH:

Xảy ra cả (1), (2) và (3)

Sơ đồ phản ứng:

Viết các phương trình phản ứng, tính giá trị của m. (ảnh 6)
 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm M và R2O, trong đó M là kim loại thuộc nhóm IIA và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết vào 400ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y chứa 38 gam các chất tan có cùng nồng độ mol.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Xác định kim loại M và R.

Xem đáp án » 26/08/2022 5,943

Câu 2:

Có 3 ống nghiệm đựng 5 chất bột riêng biệt gồm: Mg(OH)2, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH. Chỉ được dùng thêm H2O và CO2 hãy trình bày cách nhận biết các chất đó.

Xem đáp án » 26/08/2022 3,188

Câu 3:

Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 2 mol axit phản ứng, còn lại 0,264a gam chất rắn không tan. Mặt khác khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư nung nóng, thu được 84 gam chất rắn.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,498

Câu 4:

Cho sơ đồ:

viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5. (ảnh 1)

Xác định A, B, D, E, F, G, M (là ký hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau), viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,523

Câu 5:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,286

Câu 6:

Có hỗn hợp Na, Ba, Fe, Cu. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp (khối lượng mỗi kim loại không thay đổi).

Xem đáp án » 26/08/2022 1,177

Câu 7:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/08/2022 551

Bình luận


Bình luận