Câu hỏi:

27/08/2022 1,273

Hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H4 (CH=C−CH3). Khi cho 6,4 gam hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Br2 (dư) thì có tối đa 0,2 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp A cần dùng vừa đủ V lít (ở đktc) khí O2 sau phản ứng thu được nước và m gam CO2. Tìm giá trị của m và V.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi số mol của CH4, C2H4, C3H4 lần lượt là x, y, z mol

-Theo bài: 6,4 gan A CH4   x  molC2H4  ymolC3H4  zmol+ 0,2 mol Br2

→ mA = 16x + 28y + 40z=6,4 gam

 nBr2=y + 2z = 0,2 mol

- Khi đốt cháy số mol của các chất trong A: CH4, C2H4, C3H4 lần lượt là ax, ay, az mol

0,5 gam ACH4   ax  molC2H4  aymolC3H4  azmol  + V mol O2  t0m g CO2 + H2O

+ Theo bài có nA = ax + ay + az = 0,5

mA = 16ax + 28ay + 40az = a (16x + 28y + 40z) = a.6,4gam

+ Bảo toàn C có nCO2  = ax + 2ay + 3az = (ax + ay + az) + (ay + 2az) = 0,5 + a.0,2 (mol)

+ Bảo toàn H có nH2O = 4ax + 4ay + 4az = 4.0,5 = 2 mol

nH2O= 2.18 = 36 g

+ Bảo toàn O có 2.nO2 =2. nCO2+ nH2O  = (1,5 + 0,2a) mol

+ Bảo toàn khối lượng có: mA + nO2  = nCO2 +  nH2O

hay 6,4a + 32(1,5 +0,2a) = 44(0,5 + 0,2a) + 36

→ a = 2,5

nCO2  = 0,5 + a.0,2 = 1 mol

mCO2 = 44 gam

nO2=(1,5 + 0,2a ) = 2 mol

→ V = 2.22,4 = 44,8 lít

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mẫu quặng bôxit chứa Al2O3 có lẫn Fe2O3 và SiO2. Em hãy trình bày cách làm để thu được Al tinh khiết. Viết các phương trình hoá học xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.

Xem đáp án » 27/08/2022 4,586

Câu 2:

b) Giải thích tác dụng của các bình đựng dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc và nút bông tâm dung dịch NaOH.

Xem đáp án » 27/08/2022 3,015

Câu 3:

b) Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng 1 ml dung dịch amoniac, lắc nhẹ. Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozơ, sau đó đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

Xem đáp án » 27/08/2022 2,074

Câu 4:

Xác định công thức hóa học của R1, R2, R3, R4, R5, R6 và viết các phương trình hoá học xảy ra, Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có), cho biết:

a) R1 + O2 → R2    (R1 là khí không màu, mùi hắc)

Xem đáp án » 27/08/2022 1,962

Câu 5:

Cho 37,95 gam hỗn hợp bột X gồm BaCO3 và RCO3 (R có hoá trị không đổi) vào cốc chứa m gam dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 9,8%. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 2,8 lít (ở đktc) khí CO2. Cô cạn dung dịch Y thu được 6,0 gam muối khan, còn nung chất rắn Z đến khối lượng không đổi thu được 30,95 gam chất rắn T và khí CO2.

a) Tìm m và khối lượng chất rắn Z.

Xem đáp án » 27/08/2022 1,580

Câu 6:

Cho a gam K tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,56 lít (ở đktc) khí H2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Tìm giá trị của a và m.

Xem đáp án » 27/08/2022 1,361

Bình luận


Bình luận

ABC
19:52 - 16/05/2024

Bài này giải sai rồi ạ, sai từ khúc bảo toàn nguyên tố H nên dẫn đến sai cả bài.
nH2O=2nCxH4