Câu hỏi:

14/09/2022 147

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Ta có: D1=1f1=10,5=2dp

D = D1 + D2  D2 = D - D1 = 2 - (-2) = 4 dp.

f2=1D2=14=0,25m=25cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 3,844

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 723

Câu 3:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 173

Câu 4:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 172

Câu 5:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 167

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 153

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK