Câu hỏi:

14/09/2022 68

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f  = 10 cm), cho ảnh A’B’. Khi dịch chuyển vật một khoảng 5cm lại gần thấu kính thì thấy ảnh dịch chuyển một khoảng là 10 cm. Vị trí của vật trước khi dịch chuyển là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Gọi khoảng cách của vật tới thấu kính trước khi dịch chuyển là d, khoảng cách ảnh tới thấu kính là d’ ta có: 1f=1d1+1d1'=110  1

Với thấu kính hội tụ khi dịch chuyển vật một khoảng 5 cm lại gần thấu kính thì ảnh sẽ dịch chuyển xa thấu kính hơn, theo đề bài ảnh dịch chuyển một khoảng là 10 cm nên ta có: 1f=1d2+1d2'1d15+1d1'+10=110  2

Từ (1) và (2)  d1 = 20 cm và d1’ = 20 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 4,235

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 861

Câu 3:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 208

Câu 4:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 194

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 186

Câu 6:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án » 14/09/2022 179

Câu 7:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 178

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK