Câu hỏi:

14/09/2022 68

Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự f1 = 10 m, thị kính có tiêu cự 5 cm. Người quan sát mắt bình thường, ngắm chừng không điều tiết. Số bội giác vô cực của kính thiên văn này là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Ta có,

+ Tiêu cự của vật kính: f1 = 10 m

+ Tiêu cự của thị kính: f2 = 5 cm

Vậy: Số bội giác của kính thiên văn: G=f1f2=100,05=200

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 3,677

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 668

Câu 3:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 173

Câu 4:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 171

Câu 5:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 166

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 150

Câu 7:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án » 14/09/2022 144

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK