Câu hỏi:

14/09/2022 84

Một người có điểm cực cận cách mắt 15 cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +20 điốp. Mắt đặt cách kính 10 cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Khoảng đặt vật là MN sao cho ảnh của M, N qua kính lúp lần lượt là các điểm Cv ở vô cực và Cc

d’M = -OkCv = - ∞ dM = f = 1D= 5cm.

d’N = -OkCv = - 5  dN=dN'.fdN'f=2,5cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 3,893

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 736

Câu 3:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 177

Câu 4:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 174

Câu 5:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 169

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 153

Câu 7:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án » 14/09/2022 152

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK