Câu hỏi:

14/09/2022 76

Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Suất điện động tự cảm etc=L.ΔiΔt.

 giá trị suất điện động không phụ thuộc vào giá trị dòng điện lớn hay nhỏ mà chỉ phụ thuộc độ tự cảm L và tốc độ biến thiên của dòng điện. Lực Lo – ren - xơ là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ

Xem đáp án » 14/09/2022 3,894

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi thì độ tự cảm

Xem đáp án » 14/09/2022 737

Câu 3:

Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

Xem đáp án » 14/09/2022 178

Câu 4:

Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 174

Câu 5:

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

Xem đáp án » 14/09/2022 169

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án » 14/09/2022 153

Câu 7:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một kính tương đương có độ tụ 2 dp?

Xem đáp án » 14/09/2022 152

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK