Câu hỏi:

11/07/2024 1,314

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Trần đối với giáo dục?

A. Quốc Tử Giám được mở rộng để đào tạo con em quý tộc, quan lại.

B. Nhiều trường tư được khuyến khích thành lập.

C. Các kì thi Nho học được tổ chức quy củ.

D. Cho dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu để khuyến khích học tập.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần vào đầu thế kỉ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?

Xem đáp án » 12/07/2024 9,233

Câu 2:

Hãy hãy viết bài giới thiệu (khoảng 7 - 10 câu) về một thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,012

Câu 3:

Tìm hiểu và liệt kê một số thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,338

Câu 4:

Hãy hoàn thành bằng hệ thống dưới đây về những nét chính của tình hình chính trị kinh tế, xã hội, văn hoá thời Trần.

Lĩnh vực

Tình hình

Chính trị

 

Kinh tế

 

Xã hội

 

Văn hóa

- Tư tưởng – tôn giáo:

- Giáo dục:

- Khoa học – kĩ thuật:

- Văn học – nghệ thuật:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,964

Câu 5:

Sự phát triển của dòng văn học chữ Nôm thời Trần có ý nghĩa là………….

Xem đáp án » 12/07/2024 1,857

Câu 6:

............... là thầy thuốc nổi tiếng nhất thời Trần, chuyên nghiên cứu và viết sách về y học.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,706

Câu 7:

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và nêu nhận xét.
Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2024 1,518

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900