Câu hỏi:

12/07/2024 1,527

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và nêu nhận xét.
Media VietJack

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

* Sơ đồ:

Media VietJack

* Nhận xét:

- Bộ máy nhà nước thời Trần có sự kế thừa, học hỏi từ bộ máy nhà nước thời Lý, xong đã có sự hoàn thiện, kiện toàn hơn.

- Điểm đặc biệt: nhà Trần thiết lập chế độ Thái thượng hoàng (vua chỉ ở ngôi một thời gian rồi nhường ngai vàng cho con, xưng Thái thượng hoàng, cùng quản lí đất nước).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần vào đầu thế kỉ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?

Xem đáp án » 12/07/2024 9,257

Câu 2:

Hãy hãy viết bài giới thiệu (khoảng 7 - 10 câu) về một thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,016

Câu 3:

Tìm hiểu và liệt kê một số thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,341

Câu 4:

Hãy hoàn thành bằng hệ thống dưới đây về những nét chính của tình hình chính trị kinh tế, xã hội, văn hoá thời Trần.

Lĩnh vực

Tình hình

Chính trị

 

Kinh tế

 

Xã hội

 

Văn hóa

- Tư tưởng – tôn giáo:

- Giáo dục:

- Khoa học – kĩ thuật:

- Văn học – nghệ thuật:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,966

Câu 5:

Sự phát triển của dòng văn học chữ Nôm thời Trần có ý nghĩa là………….

Xem đáp án » 12/07/2024 1,868

Câu 6:

............... là thầy thuốc nổi tiếng nhất thời Trần, chuyên nghiên cứu và viết sách về y học.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,710

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900