Câu hỏi:

12/07/2024 4,013

Hãy hãy viết bài giới thiệu (khoảng 7 - 10 câu) về một thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Yêu cầu

(*) Giới thiệu Hoàng thành Thăng Long

- Di tích lịch sử và khảo cổ Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội nằm trên địa bàn phường Điện Biên và Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với diện tích quy hoạch bảo tồn vùng lõi là 18,395 ha (bao gồm Khu di tích thành cổ Hà Nội và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu) và diện tích vùng đệm là 108 ha.

- Trải qua thời gian và những biến cố của lịch sử, thành Thăng Long đã có nhiều thay đổi, biến dạng…, nhưng đến nay vẫn còn lưu giữ được một số di tích lịch sử và khảo cổ học, tiêu biểu như: Kỳ đài (Cột cờ Hà Nội); Đoan môn; Điện Kính thiên; Hậu lâu (Lầu Công chúa); Chính Bắc môn (Cửa Bắc)….

- Thành cổ Thăng Long - Hà Nội là di tích lịch sử và khảo cổ tiêu biểu, là bằng chứng vật chất phản ánh trình độ kỹ thuật cao, chứa đựng các giá trị về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Đồng thời, phản ánh sự giao thoa văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới trong một quá trình lịch sử lâu dài, thể hiện qua rất nhiều hiện vật lịch sử, công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị mang bề dày hàng ngàn năm lịch sử. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần vào đầu thế kỉ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?

Xem đáp án » 12/07/2024 9,237

Câu 2:

Tìm hiểu và liệt kê một số thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,338

Câu 3:

Hãy hoàn thành bằng hệ thống dưới đây về những nét chính của tình hình chính trị kinh tế, xã hội, văn hoá thời Trần.

Lĩnh vực

Tình hình

Chính trị

 

Kinh tế

 

Xã hội

 

Văn hóa

- Tư tưởng – tôn giáo:

- Giáo dục:

- Khoa học – kĩ thuật:

- Văn học – nghệ thuật:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,964

Câu 4:

Sự phát triển của dòng văn học chữ Nôm thời Trần có ý nghĩa là………….

Xem đáp án » 12/07/2024 1,857

Câu 5:

............... là thầy thuốc nổi tiếng nhất thời Trần, chuyên nghiên cứu và viết sách về y học.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,707

Câu 6:

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và nêu nhận xét.
Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2024 1,518

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900