Câu hỏi:

18/06/2019 4,162

Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ?

Trả lời:

Đáp án D.

Không kim loại nào vì cả 3 kim loại đều đứng sau Mg trong dãy điện hóa Cả 3 kim loại đều không khử được ion Mg2+ trong muối.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm :

Xem đáp án » 18/06/2019 97,798

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là:

Xem đáp án » 18/06/2019 79,301

Câu 3:

Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3?

Xem đáp án » 18/06/2019 34,175

Câu 4:

Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2019 29,530

Câu 5:

Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,491

Câu 6:

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất  trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2019 13,411

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »