Câu hỏi:

17/09/2022 2,371

Số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm 2019 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Dựa vào bảng số liệu ta có tổng số lượng nhập khẩu phân bón các loại của nước ta năm 2018 và 2019 như sau:

‒ Năm 2018: 4 227,5 nghìn tấn;

Năm 2019: 3 799,2 nghìn tấn.

Do đó, tỉ số phần trăm số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm 2019 năm 2018 là: \(\frac{{3\,\,799,2}}{{4\,\,227,5}}\,\) . 100% ≈ 89,9%.

Ta có: 100% - 89,9% = 10,1%.

Vậy số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm 2019 giảm 10,1% so với năm 2018.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 được thống kê ở bảng sau:

Năm

2017

2018

2019

2020

Số lượng nhập khẩu

(nghìn tấn)

4 727,3

4 227,5

3 799,2

3 803,4

Giá trị nhập khẩu

(triệu đô la Mỹ)

1 253,1

1 202,8

1 047,7

951,5

 Tính tổng số lượng nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,817

Câu 2:

Số xe máy bán ra năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao dẫn đến sự sụt giảm trên.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,357

Câu 3:

Giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2017 gấp bao nhiêu lần giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,309

Câu 4:

Tính tỉ số phần trăm giữa tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam và tổng thời gian trong một tuần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Xem đáp án » 17/09/2022 1,217

Câu 5:

Tính tổng số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,133

Câu 6:

Biểu đồ ở Hình 7 biểu diễn số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM (Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam) tại thị trường Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Media VietJack

Lập bảng số liệu thống kê số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam theo mẫu sau:

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số xe máy

?

?

?

?

?

Xem đáp án » 17/09/2022 991

Bình luận


Bình luận