Câu hỏi:

28/09/2022 809

d) Sự xâm lược của đế quốc Anh đã dẫn đến

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Trình bày khái quát về các tầng lớp trong xã hội Ấn Độ dưới thời các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Mô-gôn.

Xem đáp án » 28/09/2022 2,049

Câu 2:

Hãy hoàn thành bảng sau về tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Ấn Độ dưới các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Vương triều

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Gúp-ta

 

 

Hồi giáo Đê-li

 

 

Mô-gôn

 

 

Xem đáp án » 28/09/2022 1,949

Câu 3:

Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy:

Media VietJack

a) Phân biệt chế độ đẳng cấp Vác-na (thời cổ đại) và chế độ đẳng câp Ca-xta (thời phong kiến) theo các gợi ý sau:

- Giống nhau:

- Khác nhau:

Xem đáp án » 28/09/2022 1,586

Câu 4:

Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) Nội dung nào sau đây đúng với địa hình của Ấn Độ?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,062

Câu 5:

b) Điều kiện tự nhiên nào được xem là thuận lợi để cư dân Ấn Độ phát triển kinh tế nông nghiệp?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,055

Câu 6:

Hãy nối ô ở cột A với các ô ở cột B sao cho đúng với các vương triều ởẤn Độ thời phong kiến.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 835

Câu 7:

c) Đâu không phải là vương triều trong tiến trình lịch sử Ấn Độ thời phong kiến?

Xem đáp án » 28/09/2022 823

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900