Câu hỏi:

29/09/2022 2,210

Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là:

Xem đáp án » 29/09/2022 4,409

Câu 2:

Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

Xem đáp án » 29/09/2022 3,600

Câu 3:

Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:

Xem đáp án » 29/09/2022 3,080

Câu 4:

Thị trường chứng khoán trên thực tế chính là:

Xem đáp án » 29/09/2022 2,287

Câu 5:

Các công cụ tài chính nào dưới đây không là chứng khoán:

Xem đáp án » 29/09/2022 2,124

Câu 6:

Mệnh đề nào dưới đây đúng khi nói về đặc điểm của chế độ bản vị vàng?

Xem đáp án » 29/09/2022 1,941

Bình luận


Bình luận