Câu hỏi:

29/09/2022 1,942

Mệnh đề nào dưới đây đúng khi nói về đặc điểm của chế độ bản vị vàng?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là:

Xem đáp án » 29/09/2022 4,409

Câu 2:

Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

Xem đáp án » 29/09/2022 3,600

Câu 3:

Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:

Xem đáp án » 29/09/2022 3,080

Câu 4:

Thị trường chứng khoán trên thực tế chính là:

Xem đáp án » 29/09/2022 2,287

Câu 5:

Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:

Xem đáp án » 29/09/2022 2,210

Câu 6:

Các công cụ tài chính nào dưới đây không là chứng khoán:

Xem đáp án » 29/09/2022 2,124

Bình luận


Bình luận