Câu hỏi:

12/07/2024 510

d) Hãy đề xuất sơ đồ quy trình sản xuất hormone insulin ở người bằng phương pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vật.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

d) Đề xuất sơ đồ quy trình sản xuất hormone insulin ở người bằng phương pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vật:

(1) Tách plasmid từ tế bào vi khuẩn và gene tổng hợp insulin người.

(2) Tạo DNA (plasmid) tái tổ hợp (chứa plasmid có mang gene tổng hợp insulin người).

(3) Đưa plasmid tái tổ hợp vào tế bào chủ (thường là vi khuẩn E.coli).

(4) Chọn lọc các dòng tế bào mang plasmid tái tổ hợp và đem nuôi cấy để nhân dòng tế bào.

(5) Tạo điều kiện thích hợp cho sự biểu hiện gene tổng hợp insulin.

(6) Thu nhận và tinh sạch insulin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành nghề nào sau đây có liên quan đến công nghệ vi sinh vật nhiều hơn các ngành nghề còn lại?

A. Giáo viên.

B. Bác sĩ.

C. Nhà dịch tễ học.

D. Dược sĩ.

Xem đáp án » 12/07/2024 5,977

Câu 2:

Hiện nay trên thị trường, kháng sinh tự nhiên được sản xuất từ xạ khuẩn và nấm chiếm tỉ lệ khoảng

A. 50 %.

B. 70 %.

C. 80 %.

D. 90 %.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,548

Câu 3:

c) Tại sao nói đây là một trong những triển vọng của công nghệ vi sinh vật trong tương lai?

Xem đáp án » 12/07/2024 4,391

Câu 4:

Chủng vi sinh vật nào sau đây được dùng trong xử lí ô nhiễm môi trường?

A. Clostridium thermocellum.

B. Escherichia coli.

C. Penicillium chrysogenum.

D. Lactococcus lactis.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,721

Câu 5:

Các sản phẩm nào sau đây là thành tựu của công nghệ vi sinh vật?

Các sản phẩm nào sau đây là thành tựu của công nghệ vi sinh vật?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 1,961

Câu 6:

Hãy nối tên vi sinh vật ở cột A với sản phẩm được tạo thành ở cột B sao cho phù hợp.

Hãy nối tên vi sinh vật ở cột A với sản phẩm được tạo thành ở cột B sao cho phù hợp. (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 1,067

Câu 7:

Hãy tìm hiểu và đề xuất một quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật.

Xem đáp án » 06/10/2022 769

Bình luận


Bình luận