Câu hỏi:

12/07/2024 292

Hãy cho biết những giai cấp mới trong xã hội Tây Âu. Địa vị của các giai cấp này trong xã hội như thế nào?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những giai cấp mới: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

- Địa vị:

+ Giai cấp tư sản nắm giữ nhiều của cải, có thế lực lớn về kinh tế.

+ Giai cấp vô sản không có tư liệu sản xuất, bị giai cấp tư sản bóc lột.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 3.1 - trang 17 trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và hoàn thành các nội dung:

- Cảng biển Li-xbon ở Bồ Đào Nha tấp nập vào thế kỉ XVI phản ánh điều gì?

- Trình bày những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu trung đại.

Xem đáp án » 21/10/2022 388

Câu 2:

Sử dụng các từ khoá dưới đây để viết một đoạn văn ngắn (khoảng 100 từ) giới thiệu về sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu.

Sử dụng các từ khoá dưới đây để viết một đoạn văn ngắn (khoảng 100 từ) (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/10/2022 248

Câu 3:

Quan sát các hình 3.4, 3.5 - trang 18, 19 trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và hoàn thành các nội dung:

- Em hiểu thế nào về công trường thủ công?

- Nêu những biểu hiện về sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu.

Xem đáp án » 21/10/2022 222

Câu 4:

Dựa vào thông tin trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và đoạn tư liệu 3.1 dưới đây để hoàn thành Phiếu học tập về sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

Tư liệu: “Từ cuối thế kỉ XV, trong lòng xã hội phong kiến châu Âu bắt đầu xuất hiện những tiền đề cho sự ra đời của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa... Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa muốn ra đời được cần phải có hai điều kiện là tư bản (vốn đầu tư vào một ngành kinh doanh nào đó để mua tư liệu sản xuất, mua nguyên vật liệu và thuê nhân công) và công nhân làm thuê... Việc tước đoạt tư liệu sản xuất của nông dân và thợ thủ công trong nước, và việc xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ở bên ngoài, đã mang lại cho giai cấp tư sản châu Âu rất nhiều của cải, vàng bạc và một đội ngũ lao động làm thuê đông đảo”.

(PGS. Đặng Đức An (Chủ biên), Đại cương lịch sử thế giới trung đại, Tập I: Phương Tây, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, trang 168)

PHIẾU HỌC TẬP

SỰ NẢY SINH QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở TÂY ÂU

Thời gian

 

Điều kiện

 

Giai cấp mới

 

Biểu hiện

 

Mặt tích cực/Hạn chế của sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

 

Xem đáp án » 21/10/2022 196

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900