Câu hỏi:

24/10/2022 138

Hãy thiết kế phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân như sau: 

- Bước 1: Móc cố định một đầu của lò xo.

- Bước 2: Treo vật vào đầu kia của lò xo. Đánh dấu vị trí chiều dài lúc sau của lò xo.

- Bước 3: Bỏ vật ra, treo các quả cân phù hợp sao cho lò xo dãn đến vị trí đã đánh dấu trước đó.

=> Khối lượng của vật cần cân bằng khối lượng các quả cân đã treo khi đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng. 

B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng. 

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng

D. Lực kể là dụng cụ để đo lực. 

Xem đáp án » 24/10/2022 239

Câu 2:

Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

Xem đáp án » 24/10/2022 173

Câu 3:

Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/10/2022 172

Câu 4:

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

Xem đáp án » 24/10/2022 171

Câu 5:

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu?. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

Xem đáp án » 24/10/2022 157

Câu 6:

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

Xem đáp án » 24/10/2022 149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »