Câu hỏi:

24/10/2022 137

Em có một lực kế và một lò xo. Hãy tìm cách biến lò xo thành “cân bỏ túi"?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước để biến lò xo thành “cân bỏ túi" là:

- Bước 1: Móc lần lượt một số vật vào lực kế để xác định trọng lượng của các vật. Từ đó suy ra được khối lượng của các vật đó.

- Bước 2: Tiếp tục treo lần lượt các vật vào lò xo, đánh dấu vạch chia theo khối lượng trên bảng chia độ. Ta được bảng chia độ khối lượng của vật.

Như vậy, ta có thể sử dụng lò xo đó để cân khối lượng của một số vật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng. 

B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng. 

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng

D. Lực kể là dụng cụ để đo lực. 

Xem đáp án » 24/10/2022 248

Câu 2:

Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/10/2022 187

Câu 3:

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu?. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

Xem đáp án » 24/10/2022 175

Câu 4:

Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

Xem đáp án » 24/10/2022 175

Câu 5:

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

Xem đáp án » 24/10/2022 174

Câu 6:

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

Xem đáp án » 24/10/2022 152

Câu 7:

Hãy thiết kế phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân.

Xem đáp án » 24/10/2022 151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »