Câu hỏi:

05/11/2021 94,460

Hai lực cân bằng không thể có:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Hai lực F1, F2 cân bằng khi:

Hai lực cân bằng không thể có cùng hướng, cùng phương (ảnh 1)

Suy ra hai lực cân bằng không thể cùng hướng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

Xem đáp án » 05/11/2021 187,858

Câu 2:

Hợp hai lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc hợp bởi  F1 và F2. Nếu hợp lực F có độ lớn F = F1 – F2 thì:

Xem đáp án » 05/11/2021 90,780

Câu 3:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

Xem đáp án » 05/11/2021 84,753

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/11/2021 79,549

Câu 5:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Xem đáp án » 05/11/2021 66,505

Câu 6:

Cho hai lực đồng quy F1F2 có cùng độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực F1 và F2  là 1200. Độ lớn của hợp lực F bằng:

Xem đáp án » 05/11/2021 48,575

Bình luận


Bình luận