100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm cơ bản (P1)

  • 20786 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hai lực đồng quy có cùng độ lớn nên hợp lực:

F = 2F1 cos (α/2)

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu (ảnh 1)


Câu 3:

Điều nào sau đây là sai khi nói về phép tổng hợp lực?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phát biểu: “Độ lớn của hợp lực luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần” là sai. Vì:

Hợp lực của nhiều lực được xác định theo qui tắc của hình bình hành, chỉ có trường hợp các lực thành phần đều cùng phương, cùng chiều với nhau thì C mới xảy ra.


Câu 5:

Chọn ý sai. Lực được biểu diễn bằng một vector có:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vecto có phương cùng với phương của lực.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Văn Cơ Lê

Bình luận


Bình luận