Câu hỏi:

05/11/2021 19,932

Điều nào sau đây là sai khi nói về phép tổng hợp lực?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Phát biểu: “Độ lớn của hợp lực luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần” là sai. Vì:

Hợp lực của nhiều lực được xác định theo qui tắc của hình bình hành, chỉ có trường hợp các lực thành phần đều cùng phương, cùng chiều với nhau thì C mới xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

Xem đáp án » 05/11/2021 187,824

Câu 2:

Hai lực cân bằng không thể có:

Xem đáp án » 05/11/2021 94,433

Câu 3:

Hợp hai lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc hợp bởi  F1 và F2. Nếu hợp lực F có độ lớn F = F1 – F2 thì:

Xem đáp án » 05/11/2021 90,764

Câu 4:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

Xem đáp án » 05/11/2021 84,742

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/11/2021 79,507

Câu 6:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Xem đáp án » 05/11/2021 66,441

Câu 7:

Cho hai lực đồng quy F1F2 có cùng độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực F1 và F2  là 1200. Độ lớn của hợp lực F bằng:

Xem đáp án » 05/11/2021 48,555

Bình luận


Bình luận