Câu hỏi:

05/11/2021 1,417

Lí do chính khi ô tô đi qua những đoạn đường có khúc cua thì phải đi chậm lại là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Khi ô tô qua những khúc cua thì lực ma sát đóng vai trò là lực hướng tâm.

Fht = mv2r; Fms = μmg

Để ô tô không bị trượt thì Fht Fms

Nếu đến chỗ rẽ mà ô tô chay nhanh (v lớn) thì lực ma sát nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm giữ ô tô chuyển động tròn, nên ô tô sẽ trượt li tâm văng ra khỏi đường dễ gây tai nạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

Xem đáp án » 05/11/2021 187,869

Câu 2:

Hai lực cân bằng không thể có:

Xem đáp án » 05/11/2021 94,465

Câu 3:

Hợp hai lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc hợp bởi  F1 và F2. Nếu hợp lực F có độ lớn F = F1 – F2 thì:

Xem đáp án » 05/11/2021 90,791

Câu 4:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

Xem đáp án » 05/11/2021 84,763

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 25/11/2021 79,554

Câu 6:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Xem đáp án » 05/11/2021 66,515

Câu 7:

Cho hai lực đồng quy F1F2 có cùng độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực F1 và F2  là 1200. Độ lớn của hợp lực F bằng:

Xem đáp án » 05/11/2021 48,580

Bình luận


Bình luận