Câu hỏi:

18/06/2019 9,215

Khi tổng hợp hai lực đồng quy F1 và F2 thành 1 lực F thì độ lớn của hợp lực F:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Độ lớn của lực F nằm trong đoạn

Khi tổng hợp hai lực đồng quy vecto F1 và vecto F2 thành 1 lực vecto F thì độ lớn (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

Xem đáp án » 18/06/2019 187,811

Câu 2:

Hai lực cân bằng không thể có:

Xem đáp án » 18/06/2019 94,426

Câu 3:

Hợp hai lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc hợp bởi  F1 và F2. Nếu hợp lực F có độ lớn F = F1 – F2 thì:

Xem đáp án » 18/06/2019 90,759

Câu 4:

Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

Xem đáp án » 18/06/2019 84,734

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 18/06/2019 79,493

Câu 6:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

Xem đáp án » 18/06/2019 66,433

Câu 7:

Cho hai lực đồng quy F1F2 có cùng độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực F1 và F2  là 1200. Độ lớn của hợp lực F bằng:

Xem đáp án » 18/06/2019 48,548

Bình luận


Bình luận