Câu hỏi:

05/11/2021 65,557

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Chất điểm đứng yên khi hợp lực tác dụng lên nó bằng 0. Vậy hợp lực của hai lực 4 N và 5 N cân bằng với lực thứ ba là 6 N.

=> Hợp lực của hai lực 4 N và 5 N có độ lớn là 6 N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

Xem đáp án » 05/11/2021 278,330

Câu 2:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án » 25/11/2021 189,830

Câu 3:

Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho:

Xem đáp án » 05/11/2021 137,952

Câu 4:

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là:

Xem đáp án » 05/11/2021 125,155

Câu 5:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án » 05/11/2021 100,498

Câu 6:

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 05/11/2021 71,109

Câu 7:

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

Xem đáp án » 05/11/2021 68,393

Bình luận


Bình luận