Câu hỏi:

18/06/2019 57,312

Phép phân tích lực cho phép ta:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng vào vật có tác dụng giống như lực ấy. Các lực thay thế được gọi là các lực thành phần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

Xem đáp án » 18/06/2019 278,271

Câu 2:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án » 18/06/2019 189,762

Câu 3:

Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho:

Xem đáp án » 18/06/2019 137,884

Câu 4:

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là:

Xem đáp án » 18/06/2019 125,112

Câu 5:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án » 18/06/2019 100,451

Câu 6:

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 12N, 20N, 16N. Nếu bỏ lực 20N thì hợp lực của hai lực còn lại có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 18/06/2019 71,059

Câu 7:

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ:

Xem đáp án » 18/06/2019 68,365

Bình luận


Bình luận