Câu hỏi:

03/11/2022 104

Theo quy loại ngũ hành ta có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

Xem đáp án » 27/07/2019 116,167

Câu 2:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án » 27/07/2019 93,595

Câu 3:

Thông tin của thị trường giúp người mua

Xem đáp án » 27/07/2019 92,512

Câu 4:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 87,384

Câu 5:

Tiền thực hiện chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 42,548

Câu 6:

 Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 12,095

Câu 7:

Để có lãi, người sản xuất cần phải tuân theo nguyên tắc nào?

Xem đáp án » 27/07/2019 10,906

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK