Câu hỏi:

05/11/2022 52

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Lào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

- Các tác phẩm sử thi Riêm-kê, Ja-ta-ca là thành tựu của nhân dân Cam-pu-chia

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án » 05/11/2022 735

Câu 2:

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Xem đáp án » 05/11/2022 695

Câu 3:

Điệu múa truyền thống của người Lào là

Xem đáp án » 05/11/2022 646

Câu 4:

Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của

Xem đáp án » 05/11/2022 527

Câu 5:

Vương quốc Lan Xang đạt đến sự phát triển thịnh vượng trong thời gian từ

Xem đáp án » 05/11/2022 351

Câu 6:

Năm 1353, vương quốc Lan Xang

Xem đáp án » 05/11/2022 303

Câu 7:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án » 05/11/2022 292

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK