Câu hỏi:

05/11/2022 304

Năm 1353, vương quốc Lan Xang

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Năm 1353, một tộc trưởng tên là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ tộc Lào, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án » 05/11/2022 737

Câu 2:

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Xem đáp án » 05/11/2022 698

Câu 3:

Điệu múa truyền thống của người Lào là

Xem đáp án » 05/11/2022 658

Câu 4:

Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của

Xem đáp án » 05/11/2022 529

Câu 5:

Vương quốc Lan Xang đạt đến sự phát triển thịnh vượng trong thời gian từ

Xem đáp án » 05/11/2022 353

Câu 6:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án » 05/11/2022 294

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK